Melding fra Austevoll Vatn og Avløp. Vi har en driftsforstyrrelse på renseanlegget og vi veit ikkje omfanget av dette. Inntil det er avklart ber vi folk ikkje drikke vatnet. Vi sender ut ny melding når vi har oversikt over situasjonen.

Driftsmeldingar

 Arbeid i vegen ved Vinnes skule
11.02.2019

I ca. 10 dager vil det kun vere ein kjørebane forbi Vinnes skule, på ein strekning på ca 110 m. Det vil vere lysregulert.

Dette er i samanheng med arbeidet med å legge vassledning frå Vinnes til Husavik og Otterå.