Prisar - regulativ

 

Regulativ frå 01.01.21  Alle prisar er inkludert mva.

 

Avrekningsperiodane er:

Januar - februar forfall: 20.02
Mars - april forfall: 20.04
Mai - juni forfall: 20.06
Juli - august forfall: 20.08
September - oktober forfall: 20.10
November - desember

forfall: 20.12