Endring av kundeforhold

Abonnement for vatn og avløp skal vera registrert på huseigar. Vi endrar ikkje kundeforhold ved leigeforhold.

Skjema for eigarskifte

Oppgjer utanom avrekningsperioden lyt kundane gjere opp seg imellom.

Avrekningsperiodane er:

1. kvartal januar-mars forfall: 20.02
2. kvartal april-juni forfall: 20.05
3. kvartal juli-sept forfall: 20.08
4. kvartal okt-nov forfall: 20.11